Het bestuur bestaat uit:

 

Voorzitter Sieta Miedema, afdeling Friesland

Secretaris Gerda Breeuwsma, interim-management en organisatieadvies

Penningmeester Erik Kooistra, eigenaar Jumbo Kooistra