De medeoprichters en coördinatoren

Niels en Martine zijn de medeoprichters van de inmiddels zes Odensehuizen in Friesland. Ze zijn gestart in Leeuwarden in 2016, een jaar later werden Burgum en Drachten gerealiseerd. In 2020 Heerenveen en 2021 zullen Gorredijk en Bolsward opstarten.

In 2010 richtten ze het 1e Jungheimercafe voor mantelzorgers van jonge mensen met dementie in Leeuwarden op en in 2020 werd het 2e cafe geopend in Drachten. In 2013 hebben ze een dagbesteding opgericht speciaal voor jonge mensen met dementie.  

Als ervaringsdeskundigen weten zij heel goed hoe het zware ziekteproces kan verlopen. In de periode als mantelzorgers voor Martine haar man Tom hebben ze veel geleerd. Tom kreeg Alzheimer toen hij 54 jaar was. Het werd voor het gezin een enorme zoektocht om passende hulp te krijgen. Met elkaar hebben ze zo'n 12 jaar ervaring opgedaan. En die ervaring delen ze nu met de bezoekers van het Odensehuis.